Apex

Agregaty malarskie przemysłowe - Wieloskladnikowe - Powłoki wykończeniowe

ProMix 3KS

Elektroniczny system dozowania materiałów trzyskładnikowych
• Doskonały do mieszania trzyskładnikowych materiałów
• Tryb automatyczny lub ręczny
• Do 25 kolorów, 4 katalizatory i 4 rozcieńczalniki w modułowym układzie zmiany kolorów
• Panel sterowania umożliwia pracę w niebezpiecznych miejscach
• Zoptymalizowane sekwencje płukania, w tym płukanie trzykrotne
• Możliwość zakupu z systemem 2KS lub rozbudowy istniejącego systemu 2KS

 
Zakres proporcji mieszania
  1 stopień 2 stopień
Dozowanie
sekwencyjne
od 0,1:1 do 50:1 od 0,1:1 do 50:1
Dozowanie
dynamiczne
od 0,1:1 do 30:1 od 0,1:1 do 30:1