Apex

Agregaty malarskie przemysłowe - Wieloskladnikowe - Powłoki ochronne

XP50

Do prac wymagających większej wydajności przy ciśnieniach od 310 do 345 barów
Zaprojektowane pod kątem uzyskania większej wydajności urządzenie XP50 idealnie nadaje się do zastosowań, w których trzeba wykonać natrysk z kilku pistoletów lub dyszami o większych rozmiarach. Urządzenie XP50 zapewnia większą wydajność, co pozwala na szybsze wykonanie pracy.

Typowe materiały

• Powłoki o średniej i dużej zawartości części stałych
• Szybko utwardzające się materiały z poliuretanów hybrydowych
• Podkłady epoksydowe i powłoki nawierzchniowe
• Prawidłowo przygotowane do natrysku materiały o wysokiej zawartości
części stałych i bezrozpuszczalnikowe

Zestawy do aplikacji powłok szybko utwardzających się

• Zoptymalizowane do aplikacji szybkowiążących powłok poliuretanów
hybrydowych i elastomerowych
• Zawierają zmodyfikowany kolektor mieszający (przeważnie zdalny) ze
wskaźnikami ciśnienia składników oraz oddzielnymi zaworami płuczącymi
dla składników A i B oraz skróconym do 3m (10ft) wężem od miksera statycznego
do pistoletu natryskowego. Wąż podgrzewany jest elementem opcjonalnym.
• Idealny zamiennik zestawów Graco King Hydra-Cat™ dla zestawów szybkowiążących.